title
Väikelinna teenusepakkuja rebränding Let`s Go Taxi näitel
Rebranding of a small-town service company - case of Let`s Go Taxi
author
Mesiäinen, Heidi Krista Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal