title
Vastuostud kui riigi võimalus toetada kaitsetööstuse arengut
Offsets as states option to endorse the development of national defence industry
author
Haran, Andri
keywords
vastuostud
Offsets
Defence Industry
supervisor
Alatalu, Siima
defence date
language