title
Luksusjaht Zaca115 arendamine ning modelleerimine
Luxury yacht Zaca115 development and modelling
author
Nõu, Janek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.