title
Solvent Swelling of Estonian Oil Shales: Low Temperature Thermochemical Conversion Caused Changes in Swelling
Eesti põlevkivide pundumine lahustites: termokeemilise konversiooni mõju pundumisprotsessile
author
Savest, Natalja
keywords
põlevkivi kukersiit
diktüoneema
lahustuvusparameeter
termiline eeltöötlemine
oil shale kukersite
Dictyonema
solubility parameter
thermal pretreatment
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
18.02.2010
identifier
ISBN 9789985599693
ISSN 14064774
language