pealkiri
Solvent Swelling of Estonian Oil Shales: Low Temperature Thermochemical Conversion Caused Changes in Swelling
Eesti põlevkivide pundumine lahustites: termokeemilise konversiooni mõju pundumisprotsessile
autor
Savest, Natalja
märksõnad
põlevkivi kukersiit
diktüoneema
lahustuvusparameeter
termiline eeltöötlemine
oil shale kukersite
Dictyonema
solubility parameter
thermal pretreatment
väljaandja
TUT Press
juhendaja
kaitsmiskuupäev
18.02.2010
identifikaator
ISBN 9789985599693
ISSN 14064774
keel