title
Titaan-võrestikul ja alumiiniumil põhinev komposiitmaterjal
Composite material based on titanium lattice and aluminium
author
Repän, Kaarel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information