title
Ajateenijate teadlikkus nende põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest ning nende õiguste riivamine läbi õigusvastase karistamise vahipataljoni näitel
Conscripts awareness of their fundamental rights, freedom and obligations and the infliction of their rights through wrongful punishment on the example of Guard Battalion
author
Mugur, Heigo
keywords
vabadused ja kohustused
õigusvastased karistused
conscript
freedom and obligations
wrongful punishment
defence date
language