title
Ravimite serialiseerimise süsteemi rakendamine Tallinna Farmaatsiatehase AS näitel
Implementation of serialisation system of pharmaceutical products in Tallinna Farmaatsiatehase Ltd
author
Ossul, Pille
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.