title
Agiilse auditi kasutegur projekti efektiivsuse suurendamisel
Agile audit as a method to increase project efficiency
author
Raadik, Kaia-Liisa
keywords
supervisor
defence date
language