title
Keskklassi osakaalu suurenemise tähtsus riigi demokratiseerumise protsessis
The Role of the Rising Middle-Class in States Democratization Process
author
Karits, Kirta-Linda
keywords
demokratiseerumine
keskklass
sotsiaal-majanduslikud tegurid
middle classes
socio-economic factors
defence date
language