pealkiri
Keskklassi osakaalu suurenemise tähtsus riigi demokratiseerumise protsessis
The Role of the Rising Middle-Class in States Democratization Process
autor
Karits, Kirta-Linda
märksõnad
demokratiseerumine
keskklass
sotsiaal-majanduslikud tegurid
middle classes
socio-economic factors
kaitsmiskuupäev
keel