title
DRM sekkumine ja kriminaalkaristused
DRM Circumvention and Criminal Sanctions
author
Tuononen, Niko
keywords
digitaalõiguste haldamise süsteemid
DRM sekkumine
kriminaalkaristused
digital rights management
DRM circumvention
criminal sanctions
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network