title
Eesti juustutööstusettevõtete majandustulemuste võrdlusanalüüs (AS Võru Juust, AS Saaremaa Piimatööstus ja OÜ Estover Piimatööstus näitel aastatel 2009-2013)
Comparative Analysis of the Financial Results of Estonian Cheese Companies (Based on AS Võru Juust, AS Saaremaa Piimatööstus and OÜ Estover Piimatööstus During the Years 2009-2013)
author
Kasepuu, Kairit
supervisor
defence date
language