title
Otshõõrdkeevituse parameetrite optimeerimine alumiiniumsulami AW6082 T6 keevitamisel
Optimization of friction stir welding parameters for welding aluminium alloy AW6082 T6.
author
Papagoi, Juhan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal