title
Registreerimata kooselu mudeli sobivus ja vajalikkus Eesti õiguses
The suitability and necessity of unregistered partnership model in the Estonian law
keywords
registreerimata kooselu
faktiline kooselu
unregistered cohabitation
factual partnership
cohabitation act
defence date
language