title
ABB globaalse tarnijate haldamise süsteemi arendamine
Development of ABB global supplier management system
author
Saakjan, Veronika
keywords
ärianalüüsi süsteemid
tarnijate juhtimine
business intelligence systems
business processes automation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information