title
Muutused Eesti maanteetranspordi sektoris pärast Venemaa sanktsioonide jõustumist
Changes in the road transport sector of Estonia after enforcement of Russian sanctions
author
Stepanova, Tatjana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information