title
UAV mõõdistuse kõrgusliku ja plaanilise täpsuse evalveerimine
Evaluating the vertical and horizontal accuracy of UAV photogrammetry
author
Sula, Aidi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access