title
Vesiniku kasutamise potentsiaal ja selle ühenditest tulenev mõju maagaasi ülekandetorustikele
Potential for the Use of Hydrogen and the Impact of its Compounds on Natural Gas Transmission Pipelines
author
Krutob, Rene
supervisor
defence date
language