title
Accurate flexible current measurement method and its realization in power and battery management integrated circuits for portable applications
Universaalne ja täpne voolu mõõtmise meetod ning selle realisatsioon mobiilsetes rakendustes kasutatavates integraalskeemides võimsuse ja aku juhtimiseks
author
Mihhailov, Juri
supervisor
defence date
language
rights
Closed defence
Kaitsmine on kuulutatud kinniseks