title
Jaotuslogistika korraldamine laevade varustamisel AS Tallink Duty Free näitel
Distribution logistics organisation in the ferries supply on the example of Tallink Duty Free, Ltd
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access