title
Extension of the DSC Method to Measuring Vapor Pressures of Narrow Boiling Range Oil Cuts
DSC meetodi arendamine õlide kitsaste keemistemperatuuri vahemikega fraktsioonide aururõhu mõõtmiseks
author
Siitsman, Carmen
keywords
narrow boiling range oil cut
kitsaste keemistemperatuuri vahemikega fraktsioonid
description
Doctoral thesis 41/2018
Doktoritöö 41/2018
publisher
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
defence date
04.07.2018
identifier
ISBN 9789949832897 (publication)
ISBN 9789949832903 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language