title
Edward Altmani pankroti prognoosimise mudeli rakendamine 2008. aastal Eestis tegevuse lõpetanud ettevõtete näitel
The applying of Edward Altmans Z-score formula based on companies that have ceased their operations Estonia in 2008
author
Pesur, Kerli
defence date
language