title
Vene Föderatsiooni ja Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite võrdlev analüüs
Comparison of the Russian Accounting Standards and International Financial Reporting Standards
author
Kozuseva, Ekaterina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit