title
9 meetrise paraboolantenni reflektorsõrestiku keevitusrakise konstrueerimine
Construction of welding fixture for backup structure of 9 meter parabolic antenna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal