title
Ristkihtpuidust paneelidest moodulehitiste modelleerimine ja seinapaneelide arvutamine
Modeling of cross laminated timber modular buildings and structural design of wall panels
author
Nurk, Karli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit.