title
Osakaalude põhise portfellihalduse rakenduse kavandamine ja analüüs
Percentage based portfolio management application design and analysis
author
Drenkhan, Deivid
supervisor
defence date
language