title
Kassasüsteemi testide automatiseerimine kasutades Seleniumi ning edaspidine analüüs automatiseerimise kasumist
Point of Sale Systems Test Automation Using Selenium and a Following Analysis of Automation Benefits
author
Radionov, Roman
defence date
language