title
Molecularly imprinted polymers designed to detect antibiotic pollutants in water
Molekulaarselt jäljendatud polümeerid antibiootikumide määramiseks vesikeskkonnas
description
Doctoral thesis 26/2018
Doktoritöö 26/2018
publisher
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
defence date
identifier
ISBN 9789949832675 (publication)
ISBN 9789949832675 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language