title
Tegevusaruanne ja selles avaldatud andmete hindamine (Eesti töötleva tööstuse aktsiaseltside näitel)
Management Report and Assessment of the Data Presented in Such Reports
author
Verš, Diana
keywords
haldusaruanne
juhtorgani vastutus
C-indeksi meetod
board responsibilities
financial reporting analysis
C-index method
supervisor
defence date
language