title
Keskkonnapoliitika võimalik mõju Eesti ettevõtete efektiivsusele (Viru Keemia Grupp AS näitel)
The Possible Impact of Environmental Policy on the Efficiency of Estonian Enterprises (on the Example of Viru Keemia Grupp AS)
author
Pljuškina, Natalja
defence date
language