title
Tarkvara kvaliteedi metoodika ja tegevuste valik suurettevõtte tarkvara arendusprotsessis
Selection of software quality methods and activities for large enterprise software development process
author
Laanep, Lars
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit