title
Renoveeritud hoone soojuskadude arvutus. Hoone küttesüsteemi ja kaugkütte soojussõlme valik ning hüdrauliline arvutus
Renovated building heat losses computation. Building heating system, district heating thermal unit selection and hydraulic calculation
author
Soitu, Dmitri
keywords
hoone renoveerimine
soojussõlme seadmete arvutus
building renovation
equipment of the heating unit calculation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information