title
Järvamaa kergliiklusteede vajalikkuse hinnang
Assessment of necessity of the trails for walking and cycling in Järva county
author
Erm, Mari-Ann
keywords
Järvamaa
Järva County
trails for walking and cycling
traffic census
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information