title
Täitemenetluse lisasanktsioonide proportsionaalsus elatisvõlgnike survestamiseks
Proportionality of enforcement proceedings for pressurize maintenance debtors
author
Vähman, Jana
keywords
täitemeetmed
vara arestimine
eelnõu
seizure of property
failure to pay maintenance
the draft
defence date
language