pealkiri
Täitemenetluse lisasanktsioonide proportsionaalsus elatisvõlgnike survestamiseks
Proportionality of enforcement proceedings for pressurize maintenance debtors
autor
Vähman, Jana
märksõnad
täitemeetmed
vara arestimine
eelnõu
seizure of property
failure to pay maintenance
the draft
kaitsmiskuupäev
keel