title
Eesti kodumajapidamiste viivislaenude jääki mõjutavad makroökonoomilised tegurid
Macroeconomic determinants of household overdue loans in Estonia
author
Torri, Laura
keywords
kodumajapidamiste võlakoormus
makronäitajad
supervisor
defence date
language