pealkiri
Eesti kodumajapidamiste viivislaenude jääki mõjutavad makroökonoomilised tegurid
Macroeconomic determinants of household overdue loans in Estonia
märksõnad
kodumajapidamiste võlakoormus
makronäitajad
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel