title
Masinnägemise rakendused tööstuslikus keskkonnas
Machine Vision Applications in Industrial Environments
author
Awoseyin, Dare Samuel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal