title
Narva Logistika- ja Tööstuspargi ühendamine elektrivõrguga
Incorporation to the electricity mains of Narva Logistics and Industrial Park
author
Ryzhankova, Julia
keywords
tehnilised tingimused
liitumisleping
liitumistaotlus
tehniline lahendus
projekteerimisülesanne
specifications
connection agreement
connection application
technical solution
preparation specifications for the design
supervisor
defence date
language