pealkiri
Narva Logistika- ja Tööstuspargi ühendamine elektrivõrguga
Incorporation to the electricity mains of Narva Logistics and Industrial Park
autor
Ryzhankova, Julia
märksõnad
tehnilised tingimused
liitumisleping
liitumistaotlus
tehniline lahendus
projekteerimisülesanne
specifications
connection agreement
connection application
technical solution
preparation specifications for the design
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel