title
Jaekaubandus- ja logistikavaldkonna töötajate rahulolu töötasu ning sellega seotud aspektidega, töölt lahkumise kavatsused ning rahaga seotud hoiakud
Retail and logistics unit employees satisfaction with pay and related aspects, turnover intentions and money attitude
author
Sooäär, Liina
keywords
rahaga seotud hoiakud
raha väärtus
tasuga rahulolu
töölt lahkumine
value of money
pay satisfaction
defence date
language