title
Šurfipuurimise analüüs Eesti põlevkivikaevanduste tingimustes
Analysis of the raise boring in the conditions of Estonian oil shale mines
keywords
tõusupuurimine
šurfipuurimine
raise boring
raise borer
oil shale mines
supervisor
defence date
language