title
Kvaliteedisüsteem ja kvaliteedijuhtimise praktikad Eesti ja lähiriikide kõrgetasemelistes ülikoolides
Quality system and quality management practices in high-level universities in Estonia and neighbouring countries
author
Taveter, Meeli
supervisor
Kuivjõgi, Kaja
defence date
language