title
Äriklientide valikukriteeriumid ürituse sihtkoha valikul Roosta Puhkekeskuse näitel
Event site selection factors of business clients on the example of Roosta Holiday Village
author
Jõemaa, Nele
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network