title
Alternatiivse plastmaterjali analüüs sõiduauto turvasüsteemi komponendi jaoks AS Normas
Alternative plastic material analysis for passenger car safety system component in AS Norma
author
Sönmez, Murat
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.