title
Personali motivatsioonisüsteemi ning töötajate rahulolu uurimine firmas AA Iludus
Employee motivation and job satisfaction in AA Iludus OÜ company
Исследование системы мотивации сотрудников на предприятии и оценка удовлетворенности персонала рабочими условиями на примере фирмы AA Iludus OÜ
author
Saareke, Jana
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network