title
Andmekaitsepäringute automatiseerimise mudeli loomine Elisa Eesti AS-i näitel
Creation of Data Protection Request Automation Model on the Example of the Elisa Eesti AS
author
Kull, Agu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Laks-Järve, Priit
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2030
department / college