title
Emotsioonide mõju tarbija ostukäitumisele süvamuusika kontserdipiletite ostmisel
The effect of emotions on consumer purchase behavior when buying classical music concert tickets
author
Toomel, Paula
supervisor
defence date
language