title
Türgi maagaasi nõudluse prognoosimine regressioonimudeli baasil
Forecasting of natural gas demand in Turkey based on regression model
author
Kuru, Elif
description
magistritööd
masters theses
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network